Wróć do listy

18 kwietnia 2019

uprzejmie informujemy, że 18 kwietnia 2019 roku odbędzie się kolejne spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów MBA, wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, w ramach cyklu "WARSZTATY CZWARTKOWE PRAKTYKÓW BIZNESU".

Spotkanie zaplanowane jest w godzinach 18.00 - 20.00, w sali 2301 na 23 piętrze budynku PKiN, Plac Defilad 1, w Warszawie.

W ramach warsztatów wprowadzimy Państwa w tematykę audytu śledczego w firmie.

Co dla Ciebie oznacza termin „bezpieczny biznes”? Jakie są podstawy bezpieczeństwa biznesowego firmy? W jaki sposób efektywnie identyfikować i zarządzać ryzykami? Czy właściwe identyfikujesz i zapobiegasz ryzyku nadużyć? Czy w firmie jest potrzebna funkcja audytu śledczego? Czym się różni od audytu wewnętrznego? Czy Twoje Najwyższe Kierownictwo jest świadome, za co odpowiada w kontekście ustawy antyterrorystycznej i ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych? Czy musisz planować 30.000.000/60.000.000 zł w rezerwie budżetowej? Czy we właściwy sposób korzystasz z dostępnych źródeł informacji o nieprawidłowościach w Twojej firmie? Czy umiesz je weryfikować? Czy wiesz, jak zbudować efektywny system informowania o nieprawidłowościach? Jak efektywnie współpracować z whistleblowerem?

Na powyższe oraz setkę innych pytań odpowiedzą prowadzący warsztat: Olga Dyczkowska-Uss i Piotr Caliński.

Olga Dyczkowska-Uss - Dyrektor Audytu Wewnętrznego Pfleiderer Group S.A.
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, doktorantka SGH, ekspert z zakresu audytu (także śledczego), zarządzania ryzykiem (także nadużyć) oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesowego firmy. Doświadczenie zawodowe w firmach polskich i międzynarodowych, administracji państwowej i spółkach skarbu państwa; w branży wydawniczej, telekomunikacyjnej, przemyśle ciężkim, energetyce i przemyśle drzewnym. Obecnie Dyrektor Audytu Wewnętrznego we Pfleiderer Group S.A. Wykładowca i trener; ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi (CBnRSiG) Collegium Civitas w Warszawie; współautorka książki „Analiza śledcza w procesie kontroli” PIKW 2016. Specjalizuje się w rozwijaniu funkcji nowoczesnego audytu wewnętrznego jako elementu spójnego środowiska kontroli wewnętrznej (audyt, kontrola, zarzadzanie ryzykiem, compliance, bezpieczeństwo) w korporacjach międzynarodowych w szczególności o profilu produkcyjnym.

Piotr Caliński - Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo Sp. z o.o., Kierownik Pracowni Badań nad Ryzykami Gospodarczymi CBnRSiG Collegium Civitas
Prawnik, UAM. Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentności biznesu. W latach 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001-2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC, MEPA, CEPOL. Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony terytorialnej, obiektowej, osobowej oraz ochrony informacji. Od 2009 r. zatrudniony w PSE S.A., gdzie stworzył Biuro Audytu Wewnętrznego, a następnie nim zarządzał. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A. W 2016 r. stworzył nową strukturę̨ Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA. Od 2016 do czerwca 2018 r. Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE Poland Chapter #183. 
Zgłoś udział.